background

Covid-19 (Korona Virüs) Önlemlerimiz Hakkında BilgilendirmeHastalara ve diş polikliniği çalışanlarına, el hijyeni, solunum hijyeni ve öksürük görgü kuralları hakkında talimatlar (uygun dillerde) sağlamak için girişte ve stratejik yerlerde (örn. Bekleme alanları, asansörler, kafeteryalar) görsel uyarılar simgesi (örn. İşaretler, posterler) yayınladık.

Talimatlar, öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzı örtmek için kağıt mendil/havluların nasıl kullanılacağını, kağıt mendi/havluların ve kontamine maddelerin atık kaplarına nasıl atılacağını ve el hijyeninin nasıl ve ne zaman yapılacağını içermektedir.

Klinik girişimizde, bekleme odalarında ve hasta kayıtlarda,% 60-95 alkollü alkol bazlı el ovma (ABHR), kağıt mendil/havlular ve atıklar için dokunmasız çöp kutuları ve dokunmasız prizler dahil olmak üzere solunum hijyeni ve öksürük görgü kuralları için malzemeler sağlamış bulunuyoruz.

Hastaların Randevu Anında Değerlendirilmesi

Ön kontrol personeli hastalara telefon ile randevu verilirken sağlık durumu, temas veya seyahat geçmişi hakkında sorular sormaktadır.Reşit olan ve bakım gerektirmeyen hastaların yakınları bekleme alanına girmemelidir. Bekleme alanı sık sık dezenfekte edilmektedir ve ortam havalandırılmalıdır. Randevu aralıkları uzun tutularak, hasta bekleme alanlarındaki teması minizimize edilmektedir. Bekleme alanlarında el temasını arttıracak gazete ve dergi pandemi süresince bulundurmuyoruz.

Dental ünite alınacak hastalardan öncelikle aydınlatılmış onam formunu okuması ve imzalaması istenmektedir. Hasta Anamnez formu hekim tarafından ayrıntılı olarak doldurulmaktadır.

Hasta anamnez formu 2 hafta öncesi salgın bölgesi veya yurt dışı seyahat bilgisi, yakın bir geçmişte influenza ve ateş ile ilgili bilgilerini de içermektedir.

Hasta tedavisi sırasında aseptik kurallara uyulmaktadır. Hasta ünite oturmadan önce paketlenerek steril olmuş gazlı bezler, alet, araç ve gereçler ile steril aletlerin yanına kirli atıkların konulacağı bardak hazırlanmaktadır.

İşlem öncesi hastalara %1 hidrojen peroksit veya % 0.2 povidon iodine içeren gargara vermekteyiz.

Hekim tarafından el hijyeni sağlanmaktadır (Alkol bazlı el antiseptiği ile el ovalama veya el yıkama).

 • Tüm hasta temasından önce ve sonra el ile bulaşıcı materyalle temastan ve eldivenler giyilmeden önce de dahil olmak üzere el hijyenini gerçekleştirilmektedir.
 • Kişisel koruyucu ekipmanı çıkardıktan sonra el hijyeni, çıkarma işlemi sırasında çıplak ellere aktarılmış olabilecek patojenlerin giderilmesi için özellikle önemlidir.
 • Kişisel koruyucu ekipmen; Hekim dental işlem sırasında cilt ve mukozayı korumak için önlük, maske, gözlük, koruyucu kalkan ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanlar kullanmaktadır.
 • % 60-95 alkol bazlı el antiseptiği kullanarak veya en az 20 saniye boyunca elleri sabun ve suyla yıkayarak el hijyeni yapılmaktadır.
Maske;
 • Hasta odasına veya bakım alanına girmeden önce bir maske veya yüz maskesi takılmaktadır.
 • Bir aerosol üretici prosedürü gerçekleştirirken veya muayene esnasında yüz maskesi, cerrahi maske vaya mümkünse daha yüksek seviyede koruma sunan N95 maskeleri kullanılmaktadır.
Göz koruması;
 • Hasta odasına veya bakım alanına girişte göz korumasını (gözlük veya yüzün önünü ve yanlarını örten tek kullanımlık bir yüz siperi) takılmaktadır.
Eldiven;
 • Hasta odasına veya bakım alanına girişte temiz eldiven takılmaktadır.
 • Yırtılmış veya kirlenmiş eldivenler derhal değiştirilmektedir.

about

Önlük;
 • Kreşuar yıkanıp kirinden arındırıldıktan sonra dezenfekte edilmektedir. (Klor oranı 10000 ppm olacak şekilde hazırlanmış klor tablet solüsyonu).
 • Her işlem sonrasında ve hasta odadan ayrıldıktan sonra çalışma alanı ve çevresinin temizliği ve dezenfeksiyonunu takiben ortam havalandırılmaktadır. (Kapı kolları, çekmece kulpları, tedavide kullanılan alet ve cihazlar v.b)
 • Hasta tedavisi esnasında klinikte bulunan tüm yardımcı personel uygun kişisel koruyucu ekipmanları ile hazır bulunmaktadır.
 • Klinik ortamlarda en basit işlemler sırasında bile mutlaka klinik kıyafeti giyilmektedir.• Tıbbi atık prosedürlerinde değerlendirme, ayırma, depolama ve transfer prensiplerine uyulmaktadır.
 • Size ve sevdiklerinize, güvenli ve sağlıklı geçireceğimiz günler diliyoruz.